fbpx
1.820.3345.33 hello@expatravel.com

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

Forsikringer & Pass

VIKTIGE DOKUMENTER på reisen

Pass

Det er kundens ansvar å sørge for at passet er gyldig i henhold til gjeldende regler.
Flere land krever at passet også er gyldig i 6 måneder etter avreise fra Norge.
Eventuelle kostnader ved å framskaffe nytt pass og visum må dekkes av kunden.

Det anbefales å ta kopi av passet og oppbevare dette separat under reisen.

Reiseforsikring

Deltaker er selv ansvarlig for å tegne nødvendige forsikringer, all deltakelse på våre turer foregår på eget ansvar. Det er hver deltaker sitt ansvar å forsikre seg at man er i god nok helsemessig stand for å delta på turene. 

Reiseforsikring er obligatorisk på våre turer.
Det er kundens ansvar å tegne egen reiseforsikring, med en fullgod syke- og ulykkesforsikring som også skal dekke eventuell hjemtransport.
Det har vist seg gang på gang at det er viktig å ha en reiseforsikring ved uforutsette hendelser underveis på reisen.
Vi anbefaler helårs reiseforsikring som dekker avbestillingsforsikring, ansvar, forsinkelser og reisegods.
Sjekk at forsikringen dekker det geografiske område du skal til.
Vær klar over at enkelte forsikringsselskap har en øvre beløpsgrense på avbestilling- og sykeforsikring.

Det anbefales å ta kopi av reiseforsikringen og oppbevare denne separat under reisen.

Helsetrygdekort

På reiser i Europa er det en fordel å ta med seg et Europeisk Helsetrygdekort fra ditt trygdekontor. Dette gir deg rett til legebehandling i EØS-land på lik linje med landets egne innbyggere.