fbpx
1.820.3345.33 hello@expatravel.com

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

Vårt Samfunnsansvar

Vi tar ansvar

Samfunn

Expa Travel er en liten aktør innen reiseliv. Men også små firma må ta ansvar i forhold til menneskerettigheter, klima, natur og miljø. Mange små tiltak kan tilsammen gjøre en forskjell.

Vi mener at å drive en sunn, god og lønnsom virksomhet fint kan gå hånd i hånd med å ta vare på hverandre, og samtidig behandle og forvalte bruk av resurser på en god måte. Å ta vår del av samfunnsansvaret er en viktig verdi som er med  på å forme vår virksomhet.
Derfor er våre reiser tilrettelagt slik at du med god samvittighet kan delta på opplevelser og skape minner – på en måte som også har en positiv innvirkning på samfunnet og naturen.

Vårt oppdrag

Allerede ved oppstarten i 2004 var vi klare på hva vi ønsker å stå for, og hva som er viktig for oss. Vår visjon har vokst seg sterkere og tydeligere for hvert år og etter hver tur. Det er ingen tvil om at vår sterkeste drivkraft er muligheten til at bidra positivt for de vi har med på tur, men også alle vi møter på veien.
Når vi planlegger våre reiser gjør vi alt vi kan for å sikre at vår innvirkning på miljøet, på mennesker, partnere og gjester, samt vår økonomiske innvirkning – er bærekraftig.

Vårt oppdrag er enkelt og tydelig:  «Sammen skal vi skape glede og bidra til økt selvfølelse».

Vår bærekraftpolitikk

Vi har definert noen få enkle ledende prinsipper som er grunnleggende for vår bærekraft-politikk:

1. Bærekraftvurdering.

Det å tenke bærekraft er annerledes i Norden enn i resten av verden. Den nordiske måten handler om å leve i harmoni med naturen. Vi gjør en rekke vurderinger i forbindelse med hver eneste tur.

Vi vet at når folk reiser er de mer åpne for å bli inspirert. Gjennom valgene vi tar på dine vegne (fra bærekraftig transport til lokale sunne måltider og overnatting på helt spesielle steder) ønsker vi å sikre at du kan nyte dette, og samtidig vite at det gir fordeler for stedene vi besøker.

Vi er i kontinuerlig dialog med våre samarbeidspartnere for å følge opp de viktigste initiativer de tar for å jobbe med bærekraft. I tillegg påpeker vi at arbeidstakere må ha frihet til å organisere seg, at krav til minstelønn følges og at det er regulert arbeidstid og et godt arbeidsmiljø.

De fleste av våre partnere er eiere av småbedrifter / familiebedrifter, og er en drivkraft for utvikling og velstand i lokalsamfunnet.

2. Minimere avtrykk på klima, natur & miljø.

For at stedene vi reiser til skal kunne være der også for kommende generasjoner må både vi som reisearrangør, de vi samarbeider med, lokale myndigheter og våre kunder gjøre det som er mulig for å sette fokus på turismens positive sider og minske de negative.

Når du bestiller en reise med Expa Travel bidrar du til å regenerere muligheter i lokalsamfunnet slik at de kan bygge en positiv fremtid. Vi ønsker å samarbeide kun med de som ser viktigheten av å bevare fortiden for de kommende generasjoner.

Mange av stedene vi bor har en kulturarv som er drevet i mange generasjoner og maten vi spiser er «kortreist» – det vil si at den en lokalprodusert og laget med lidenskap.

3. Vi sikrer reisen.

Din reise med Expa Travel er alltid testet av en fra vårt team.
Kvalitet for oss er å vite at de vi samarbeider med er seriøse og tar samfunnsansvar. Derfor ønsker vi tilby deg de beste vertene, autentiske steder og opplevelser, lokal mat og drikke , samt god standard på fasiliteter og service.

4. Sikkerhet og helse først.

Din sikkerhet og trivsel er avgjørende for oss. Vi forventer at våre samarbeidspartnere følger retningslinjer for hygiene, rengjøring og vedlikehold av utstyr, mat, drikke og andre fasiliteter.

Vi er i kontinuerlig dialog med alle våre samarbeidspartnere om at de skal sørge for at korrupsjon, hvitvasking, misbruk av arbeidskraft (barnearbeid) ikke skal forekomme, og er klare på at det er nulltoleranse for trakassering, mobbing og diskriminering.

Vi samarbeider kun med godkjente instruktører der det kreves spesialkompetanse.

Vi tilbyr alle våre kunder transparente vilkår og betingelser, forutsigbare regler for betaling og avbestilling (vi er medlem av Reisegarantifondet).

Minimal innvirkning – maksimal opplevelse
Hvorfor gjør vi det?

Vi ønsker at reisen din med oss skal sette varige spor og minner, at du skal ha hatt det gøy, utfordrende og inspirerende, og at reisen har være bærekraftig.
Reisen er satt sammen slik at du, enten du vil eller ei, bidrar til positiv ringvirkning i lokalsamfunn ved at vi kjøper tjenester, opplevelser og ikke minst spiser lokalprodusert mat.

Vi forflytter oss ofte lokalt ved hjelp av egne krefter (sykler, går, ski etc.), som igjen minimerer utslipp. Selv om alt dette gir lokalsamfunnet en positiv innvirkning vil det likevel være en miljøkostnad i form av CO2-utslipp.

Vi ønsker derfor kompensere for våre CO2-utslipp.

Bidra til en bærekraftig reise

Vi har started prosessen i 2021 med at få til en ordning der alle som bestiller en Expa Travel-tur støtter CO2-reduserende prosjekter sertifisert av FN. Du skall kunne være trygg på at bidraget vil bli brukt til å direkte finansiere prosjekter som er verifisert og godkjent.

For å sikre dette ønsker vi legge til dette som en engangsavgift. Vi håper at du er enig i vår beslutning og er like opptatt av å bidra som oss – slik at fremtidige generasjoner kan glede seg over det fantastiske jorden har å tilby.

Prisen på hver reise skall inkludere et CO2-bidrag på kr. 100,- per person, som tilsvarer 1 tonn CO2. Vi er i en prosess og søker nå ulike aktører som har fokus på ren energi med målbare langsiktig innvirkning.

Transparens og åpenhet

Som sagt mener og tror vi på at økonomi og bærekraft fint kan gå hånd i hånd.
I tabellen nedenfor kan du se en oversikt over hvor hver krone du bruker hos oss havner. Vi jobber kontinuerlig for å forbedre oss ytterligere, og å følge med på den videre utviklingen.

Prissatt reise

Oppdeling inntekt

Våre leverandører

70 %

Skatt og avgifter

10 %

Drift virksomhet

10 %

Lønn

4 %

Overskudd / gjeninvesteringer

6 %

10 prinsipper for et bærekraftig reiseliv
Bevaring av natur, kultur og miljø
1. Kulturell rikdom
Å respektere, videreutvikle og fremheve lokalsamfunnets historiske kulturarv, autentiske kultur, tradisjoner og særpreg.

2. Landskapets fysiske og visuelle integritet
Å bevare og videreutvikle landskapskvalitet, både for by og bygd, slik at landskapets fysiske og visuelle integritet ikke degraderes.

3. Biologisk mangfold
Å støtte bevaringen av naturområder, dyreliv og habitater, og minimere ødeleggelser av disse.

4. Rent miljø og ressurseffektivitet
Å minimere reiselivsbedrifters og turisters forurensing av luft, vann og land (inkludert støy), samt og minimere genereringen av deres avfall og forbruk av knappe og ikke-fornybare ressurser.
 
Styrking av sosiale verdier
5. Lokal livskvalitet og sosiale verdier
Å bevare og styrke livskvaliteten i lokalsamfunnet, inkludert sosiale strukturer, tilgang til ressurser, fasiliteter og fellesgoder for alle, samt unngå enhver form for sosial degradering og utnytting.

6. Lokal kontroll og engasjement
Å engasjere og gi kraft til lokalsamfunnet og lokale interessenter mht, planlegging, beslutningstaking og utvikling av lokalt reiseliv.

7. Jobbkvalitet for reiselivsansatte
Å styrke kvaliteten på reiselivsjobber (direkte og indirekte), inkludert lønnsnivå og arbeidsforhold uten diskriminering ut fra kjønn, rase, funksjonshemminger eller andre faktorer.

8. Gjestetilfredshet, trygghet og opplevelseskvalitet
Å sørge for trygge, tilfredsstillende og berikende opplevelser for alle turister uavhengig av kjønn, rase, funksjonshemminger eller andre faktorer.
 
Økonomisk levedyktighet
9. Økonomisk levedyktige og konkurransedyktige reiselivsdestinasjoner gjennom lokal verdiskapning
Å sikre levedyktigheten og konkurransedyktigheten til reiselivsdestinasjoner i et langsiktig perspektiv, gjennom å maksimere reiselivets verdiskapning i lokalsamfunnet, inkludert hva turistene lagger igjen av verdier lokalt.

10. Økonomisk levedyktige og konkurransedyktige reiselivsbedrifter
Å sikre levedyktigheten og konkurransedyktigheten til reiselivsbedrifter i et langsiktig perspektiv.
 
Spørsmål?

Ta kontakt med oss på info@expa.no.