fbpx
1.820.3345.33 hello@expatravel.com

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

Vårt Samfunnsansvar

Vi tar ansvar

Samfunn

Expa Travel er en liten aktør innen reiseliv. Men også små aktører må ta ansvar i forhold til menneskerettigheter, klima, natur og miljø. Mange små tiltak kan til sammen gjøre en forskjell.

Vi mener at å drive en sunn, god og lønnsom virksomhet fint kan gå hånd i hånd med å ta vare på hverandre, og samtidig behandle og forvalte bruk av resurser på en god måte. 

Vårt oppdrag

Allerede ved oppstarten i 2004 var vi klare på hva vi ønsker å stå for, og hva som er viktig for oss. Vår visjon har vokst seg sterkere og tydeligere for hvert år og etter hver tur. Det er ingen tvil om at vår sterkeste drivkraft er gleden til å bidra positivt til samfunnet og de menneskene vi har med på tur, samt de vi møter på veien.

Vår bærekraftpolitikk

Ut i fra FN`s bærekraftsmål har vi definert noen få enkle ledende prinsipper som er grunnleggende for vår bærekraft-politikk. En god hjelp er bærekraftsertifisering via reisebransjens internasjonale organisasjon – Travelife. Vi kan på ingen måte gjennomføre alle tiltak samtidig. Men, om vi fokuserer på noen få ting av gangen kan vi “steg for steg” utrette mye. For 2022 og 2023 fokuserer vi på følgende 4 områder:

Rent miljø og ressurseffektivitet
Å minimere reiselivsbedrifters- og turisters forurensing av luft, vann og land (inkludert støy), samt minimere genereringen av avfall og forbruk av knappe og ikke-fornybare ressurser.
 
Lokal kontroll og engasjement
Å engasjere og gi kraft til lokalsamfunnet og lokale interessenter mht. planlegging, beslutningstaking og utvikling av lokalt reiseliv.

Gjestetilfredshet, trygghet og opplevelseskvalitet
Å sørge for trygge, tilfredsstillende og berikende opplevelser for alle turister uavhengig av kjønn, rase, funksjonshemminger eller andre faktorer.

Økonomisk levedyktige og konkurransedyktige reiselivsbedrifter
Å sikre levedyktigheten og konkurransedyktigheten til reiselivsbedrifter i et langsiktig perspektiv.
Spørsmål?

Ta kontakt med oss på info@expa.no.