fbpx
1.820.3345.33 hello@expatravel.com

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

Betingelser

Våre betingelser

Koronavirusbetingelser

Det skal være trygt å bestille reiser hos oss. Vi tilbyr full refusjon om oppsatt tur ikke kan gjennomføres på grunn av UD´s reiseråd. Det betyr at du vil få tilbakebetaling direkte fra oss om UD fraråder å reise dit turen er planlagt i det tidspunktet din tur skulle vært gjennomført.
Dette gjelder også innbetalt depositum, minus adm.kostnad på kr. 495,-.
Vi forsøker å utbetale snarest, og maks en uke, etter evt. kansellert reise. 

Ønsker du å avbestille reisen uten at UD har opprettet reiseråd til planlagt destinasjon gjelder våre normale avbestillingsbetingelser (se nedenfor). 

Avbestilling pga. egen karantene?

Om du må avbestille reisen pga. egen karantene så dekker f.eks. Europeiske Reiseforsikring din avbestilling.
NB! Det er viktig at du sjekker med din reiseforsikringsleverandør hvilke vilkår som gjelder for deg.

Vanlige betingelser

Påmelding 

For å bestille en tur med Expa Travel fyller du ut påmeldingsskjemaet som du finner ved hver turbeskrivelse / på respektive turside. 

Betaling

FRI OMBOOKING eller FRI AVBESTILLING helt frem til 35 dager før avreise!

Når du har bestilt en tur hos oss i Expa Travel vil du umiddelbart motta en bestillingsbekreftelse på oppgitt e-postadresse. Bekreftelsen inneholder blant annet innloggingsinfo til «Min side» hvor du kan logge deg inn når som helst. Her administrerer du din bestilling, gjør evt. tilleggsvalg, oppdaterer evt. data og finner alt av betalingsinfo.

  • Betalingene gjøres via bankoverføring med KID-nummer. KID- numrene finner du på «Min side». Alle bestillinger / bookinger er bindende.
  • Første delbetaling (depositum) på kr. 3.000,- skal betales innen 7 dager etter bestilling. Manglende betaling gir Expa Travel rett til å heve bestillingen.
  • Sluttbetalingen gjøres senest 35 dager før avreise. Du vil motta en påminnelse via mail når det er dags for sluttbetalingen. Manglende betaling gir Expa Travel rett til å heve bestillingen.
  • Bestiller du turen mindre enn 35 dager før avreise vil totalsummen for turen kreves ved bestilling.

Du kan avbestille turen med 100 % refund (minus adm.kostnad på kr. 495,-) inntil 35 dager før avreise, uavhengig av årsak.

I bestillingsskjemaet krysser du av for at du har lest og akseptert våre betingelser.

Ved evt. enkeltrom / andre type rom enn det som er inkludert i prisen vil et pristillegg tilkomme. Se mer under punktet ‘Enkeltrom / romfordeling’ lenger ned på siden. Evt. tillegg i pris vil bli fakturert på andre faktura.

Betaling med gavekort / medlemsrabatt

Evt. gavekort som skal benyttes trekkes av på siste faktura. Gavekortene må være oss i hende en måned FØR siste forfallsdato for at dette skal kunne benyttes. 

For å innrømmes evt. medlemsrabatter må disse meldes fra om ved påmelding (i kommentarfeltet).

Avbestilling

  • Din påmelding er bindende.
  • Avbestilling må gjøres skriftlig via mail til info@expa.no, og er gjeldende fra første virkedag etter mottak av denne. Våre åpningstider er mandag – fredag 08:00 – 16:00. Ved mottak av avbestilling etter 16:00 på hverdager, og hele døgnet i helger, gjelder første virkedag som avbestillingsdato (avbestilles reisen lørdag / søndag er det altså påfølgende hverdag/mandag som er gjeldende dato).
  • Ved avbestilling frem til 35 dager innen reisen refunderes 100% av innbetalt beløp uansett årsak for avbestilling. Minus et administrasjonsgebyr på NOK 495,-.
  • Fra 34 dager og frem til avreise 0 % av innbetalt beløp.
  • Dersom den reisende ikke møter ved avgang eller mangler nødvendige reisedokumenter (flybillett, pass eller lignende) beholder Expa Travel hele det innbetalte beløpet. 
  • Ved evt. avbestilling anbefaler vi at du tar kontakt med din reiseforsikring.

Dersom bestillingen omfatter flere, og én eller flere i reisefølget avbestiller, og den avtalte totalprisen bygger på rabatter eller avslag knyttet opp til deltakerantallet, vil grunnlaget for slike rabatter eller avslag kunne falle bort. Ved en slik partiell avbestilling refunderer vi i henhold til våre avbestillingsvilkår til de som avbestiller, og krever inn merpris som følge av bortfall av rabatter knyttet til reisefølgets størrelse fra de gjenværende deltakerne. Medfører dette at den/de som reiser må bo i enkeltrom, tilkommer evt. enkeltromstillegg. 

Allerede betalte flybilletter som vi (Expa Travel) ikke får refusjon for, må dekkes dersom reisen avbestilles av kunden.

Avbestillingsforsikring

Det er kundens ansvar å evt. tegne egen avbestillingsforsikring.
Ved evt. avbestilling anbefaler vi at du tar kontakt med din reiseforsikring.

Prisendring

Prisen på reisen er satt med utgangspunkt i en gitt valutakurs på produksjonstidspunktet.
Expa Travel forbeholder seg retten til prisjusteringer dersom uventede valutaendringer medfører vesentlige påslag i prisen fra våre underleverandører.
Det samme gjelder ved eventuelle prisjusteringer som følge av høy oljepris eller andre forhold som Expa Travel ikke har kontroll over. 
NB! Vekslingspris for 2021 ser du inne på hovedsiden for respektive tur. Om ikke annet er oppgitt vil en endring av vekslingskursen på mer enn 1 % evt. øke / redusere prisen. Slike justeringer kan ikke skje nærmere enn 30 dager før avreise.

Kansellering av reisen (av Expa Travel)

Dersom vi som arrangør avlyser turen av andre grunner enn Force Majeure refunderes selvfølgelig 100% innbetalt beløp. 

Vi opererer med minimum og maksimum antall deltakere på våre turer. Våre priser betinger at minimumsantallet av deltakere er fylt. Ved færre deltakere vil prisen bli noe høyere eller reisen kansellert.
Evt. kansellering må skje senest 30 dager før avreise.

Dersom det skjer uforutsette hendelser som er utenfor Expa Travels kontroll, og som gjør det umulig eller utilrådelig å gjennomføre reisen, kan denne avlyses senere enn 30 dager før avreise.

Ved Force Majeure, sivil/militær unntakstilstand, naturkatastrofer, streiker m.m. har ikke Expa Travel noe erstatningsansvar ved evt. kansellering som følge av dette.

Gebyr ved endring av billetter etc.

For evt. endringer av billetter etter kundens ønske (tur / retur-dato, navn etc.) belastes et adm.gebyr på NOK 300,- i tillegg til evt. kostnader for selve endringen hos leverandør (SAS / Norwegian etc.). 

Flybillett

Evt. flybilletter sendes via mail ca. 7 dager før avreise. Eventuelle kostnader ved å framskaffe tapt flybillett må dekkes av kunden.

Kundens kontrollansvar

Det er kundens ansvar å kontrollere at mottatte reisedokumenter er korrekte med hensyn til navn, dato, pris, innhold m.m. Staves navn evt. feil i påmeldingen vil kunden bli belastet med evt. navneendringsgebyr fra flyselskapet.

Romfordeling

For at reisen skal være både rimelig og sosial plasserer vi i utgangspunktet deltakere på rom sammen to og to om ikke annet er oppgitt på respektive turside.
Det hender imidlertid at antallet deltakere ikke går opp, og i slike tilfeller må du evt. betale et tillegg for enerom. Det samme gjelder om den du reiser med avbestiller oppholdet.
Ønsker du å bo alene er dette også mulig på de fleste av våre turer.

Pass

Det er kundens ansvar å sørge for at passet er gyldig i henhold til gjeldende regler.
Flere land krever at passet også er gyldig i 6 måneder etter avreise fra Norge.
Eventuelle kostnader ved å framskaffe nytt pass og visum må dekkes av kunden.

Det anbefales å ta kopi av passet og oppbevare dette separat under reisen.

Erstatningsansvar ved skader

Expa Travel dekker ikke utgifter og påtar seg ikke noe erstatningsansvar dersom skader oppstår på mennesker eller materiell som følge av uansvarlig bruk av utstyr som inngår i turens pakke, f.eks. sykler. På enkelte turer, som f.eks. sykkelturer eller Vespa-turer, kan man kjøpe egen forsikring som dekker dette. Se mer under respektive tur.

Reiseforsikring

Reiseforsikring er obligatorisk på våre turer. Det har vist seg gang på gang at det er viktig å ha en reiseforsikring ved uforutsette hendelser underveis på reisen.

Det er kundens ansvar å tegne egen reiseforsikring, med en fullgod syke- og ulykkesforsikring som også skal dekke eventuell hjemtransport.

Vi anbefaler helårs reiseforsikring som dekker avbestillingsforsikring, ansvar, forsinkelser og reisegods. Sjekk at forsikringen dekker det geografiske område du skal til. Vær klar over at enkelte forsikringsselskap har en øvre beløpsgrense på avbestilling- og sykeforsikring.

Det anbefales å ta kopi av reiseforsikringen og oppbevare denne separat under reisen.

På reiser i Europa er det en fordel å ta med seg et Europeisk Helsetrygdekort fra ditt trygdekontor. Dette gir deg rett til legebehandling i EØS-land på lik linje med landets egne innbyggere.

Mangler ved turen

Dersom kunden finner mangler ved reisen, må dette snarest mulig meddeles reiseleder. Om manglene ikke rettes opp på en tilfredsstillende måte, kan kunden ha krav på prisavslag, under forutsetning av at vedkommende informerer om dette underveis.

Retten til kompensasjon gjelder ikke hvis det kan dokumenteres at mangelen ikke skyldes Expa Travel eller noen av våre stedlige samarbeidspartnere, eller at ingen kunne avverge hendelsen. Det samme gjelder ved force majeur, sivil/militær unntakstilstand, naturkatastrofer, streik m.m.

Endringer i program

Expa Travel tar forbehold ved skrivefeil og valuta- / prisendringer. Programmet for turene er preliminært, endringer kan forekomme. 

Diverse informasjon

Diverse nødvendig og nyttig informasjon, som pakkeliste, kart m.m., finnes på websiden til respektive tur på www.expatravel.com.

Vaksinasjoner

Det er kundens ansvar å kontakte vaksinasjonskontor for å få anbefalinger om eventuelle vaksiner. På enkelte destinasjoner vil Expa Travel opplyse om evt. spesielle forhold det må tas hensyn til.

Bruk av ekstern transport

I tilfeller Expa Travel bruker tjenestene til transportselskaper (fly, buss, ferge, tog m.m.) gjelder vilkårene til hver enkelt befordrer, og Expa Travel påtar seg ikke noe erstatningsansvar ved eventuelle uhell eller skader som måtte oppstå.
Dette gjelder også problemer og ulemper som kan oppstå på grunn av forsinkelser ved ankomst til reisens startpunkt eller ved hjemreise og transport av bagasje. 

Kundens ansvar underveis

Expa Travel påtar seg intet ansvar for tap eller ulempe som skyldes kundens egen forsømmelse. Kunden må opptre på en måte som ikke er til sjenanse for andre eller skaper sikkerhetsmessige eller andre problemer for de medreisende eller Expa Travel. Grovt brudd på dette gir Expa Travel rett til å vurdere hjemsendelse for kundens regning.

Under sykkelturer må kunden selv ta ansvar for bruk av sikkerhetsutstyr (eksempelvis hjelm).
Kunden plikter å sjekke at sykkelen til enhver tid er i forsvarlig stand og melde fra til reiseleder snarest mulig dersom mangler oppdages.
Det er kundens plikt å følge gjeldende trafikkregler og sørge for et inntak av alkohol som ikke påvirker ferdighetene.

Smittevern

Sammen med våre samarbeidspartnere arrangerer vi våre turer i henhold til smittevernrådene fra Folkehelseinstituttet. For at du skal føle deg trygg på tur med oss, har vi gjort justeringer på turene våre slik at vi til enhver tid overholder rådene fra myndighetene.

Det er selvfølgelig også viktig at du selv tar ansvar for å følge de til enhver tid gjeldende regler, holder avstand, vasker / spriter hender og bruker munnbind der dette kreves. Antibac til eget bruk medbringes.

Reisegarantifondet

Expa Travels turer er dekket av pakkereiseloven og vårt medlemskap i Reisegarantifondet gir deg som forbruker best mulig beskyttelse.

Forsikring sykler / Vespa etc.

Egne regler og satser for forsikring står skrevet på hovedsiden for respektive tur.

Kundens personlige data fra påmelding

Expa Travel garanterer at navn og adresser fra våre registre ikke videreselges.